Khuyến mãi 18006610 MIỄN PHÍ

Bảo dưỡng lưu động

Lịch bảo dưỡng

Lịch bảo dưỡng

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ xe gắn máy Honda phải được tiến hành theo lịch bảo dưỡng trong Sách hướng dẫn sử dụng xe và phải do Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ được ủy nhiệm thực hiện thì...

Xem chi tiết
Để Bảo hành có hiệu lực

Để Bảo hành có hiệu lực

Công ty Honda Việt Nam thực hiện chế độ bảo hành nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm mà quý khách mới mua, để đề phòng những khuyết tật của vật liệu và/ hoặc do sản xuất.

Xem chi tiết