Khuyến mãi 18006610 MIỄN PHÍ
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Trắng Đen Đỏ
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Xám Đen
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Đen Đỏ
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Đen Bạc
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Bạc Đen
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Đỏ Bạc Đen
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Xanh Bạc Đen
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Xanh Đen Trắng
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Air Blade 125cc Bạc Đen Trắng
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 110 kg
Dài x Rộng x Cao 1.881mm x 687mm x 1.111mm
Độ cao yên 777mm
Dung tích bình xăng 4,4 lít
Loại động cơ PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,9 cm3
Hệ thống khởi động Điện