Khuyến mãi 18006610 MIỄN PHÍ
0 VND
0 VND
Lead 125cc vàng nâu
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 115 kg
Dài x Rộng x Cao 1.832 mm x 680 mm x 1.120 mm
Độ cao yên 760 mm
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,92 cm 3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Lead 125cc đen nâu
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 115 kg
Dài x Rộng x Cao 1.832 mm x 680 mm x 1.120 mm
Độ cao yên 760 mm
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,92 cm 3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Lead 125cc xanh vàng
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 115 kg
Dài x Rộng x Cao 1.832 mm x 680 mm x 1.120 mm
Độ cao yên 760 mm
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,92 cm 3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Lead 125cc vàng nhạt vàng
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 115 kg
Dài x Rộng x Cao 1.832 mm x 680 mm x 1.120 mm
Độ cao yên 760 mm
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,92 cm 3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Lead 125cc trắng
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 115 kg
Dài x Rộng x Cao 1.832 mm x 680 mm x 1.120 mm
Độ cao yên 760 mm
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,92 cm 3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Lead 125cc đỏ
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 115 kg
Dài x Rộng x Cao 1.832 mm x 680 mm x 1.120 mm
Độ cao yên 760 mm
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,92 cm 3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
Lead 125cc trắng nâu
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 115 kg
Dài x Rộng x Cao 1.832 mm x 680 mm x 1.120 mm
Độ cao yên 760 mm
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xy-lanh 124,92 cm 3
Hệ thống khởi động Điện