Khuyến mãi 18006610 MIỄN PHÍ
0 VND
0 VND
SH Mode 125cc Trắng Nga ABS
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
SH Mode 125cc Trắng Ngà CBS
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
SH Mode 125cc Xanh Lam CBS
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
SH mode 125cc Trắng Nâu CBS
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
SH Mode 125cc Xanh Lam ABS
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
SH Mode 125cc Trắng Nâu ABS
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
SH 125cc Đỏ Đậm
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
SH Mode 125cc Bạc Mờ
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện
0 VND
0 VND
SH Mode 125cc Trắng Sứ
Xem 360 độ
Khối lượng bản thân 117kg (258lb)
Dài x Rộng x Cao 1.930mm x 669mm x 1.105mm
Độ cao yên 765mm
Dung tích bình xăng 5,5 lít
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh 124,9cm3
Hệ thống khởi động Điện