Khuyến mãi 18006610 MIỄN PHÍ

Tin thị trường

THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015 về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ, chính thức được thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

Xem chi tiết