Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
96 kg
Dài x Rộng x Cao
1.863 mm x 686 mm x 1.088 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.256 mm
Độ cao yên
750 mm
Khoảng sáng gầm xe
117 mm
Đặt hàng
NEW
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
116 kg
Dài x Rộng x Cao
1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)
Khoảng cách trục bánh xe
1.304 (mm)
Độ cao yên
765 (mm)
Khoảng sáng gầm xe
130 (mm)
Đặt hàng
hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
113kg
Dài x Rộng x Cao
1.870mm x 686mm x 1.112mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.286 mm
Độ cao yên
775mm
Khoảng sáng gầm xe
125 mm
Đặt hàng
hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
111kg
Dài x Rộng x Cao
1.870mm x 687mm x 1.091mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.286 mm
Độ cao yên
774mm
Khoảng sáng gầm xe
125 mm
Đặt hàng

SH 350cc

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
169 kg
Dài x Rộng x Cao
2.130 mm x 730 mm x 1.195 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.440 mm
Độ cao yên
805 mm
Khoảng sáng gầm xe
130 mm
Đặt hàng

SH 150cc

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
SH150cc CBS: 133kg
SH150cc ABS: 134kg
Dài x Rộng x Cao
2.090mm x 739mm x 1.129mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.353 mm
Độ cao yên
799 mm
Khoảng sáng gầm xe
146 mm
Đặt hàng

SH 125cc

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
SH125cc CBS: 133kg
SH125cc ABS: 134kg
Dài x Rộng x Cao
2.090mm x 739mm x 1.129mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.353 mm
Độ cao yên
799 mm
Khoảng sáng gầm xe
146 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
134 kg
Dài x Rộng x Cao
1.923 x 745 x 1.107 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.313 mm
Độ cao yên
764 mm
Khoảng sáng gầm xe
137 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
130 kg
Dài x Rộng x Cao
1.923 x 745 x 1.107 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.313 mm
Độ cao yên
764 mm
Khoảng sáng gầm xe
137 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
130 kg
Dài x Rộng x Cao
1.923 x 745 x 1.107 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.313 mm
Độ cao yên
764 mm
Khoảng sáng gầm xe
137 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1.842mm x 680mm x 1.130mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.273 mm
Độ cao yên
760 mm
Khoảng sáng gầm xe
120 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
96 kg
Dài x Rộng x Cao
1.863 mm x 686 mm x 1.088 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.256 mm
Độ cao yên
750 mm
Khoảng sáng gầm xe
117 mm
Đặt hàng
hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Trọng lượng
109kg
Dài x Rộng x Cao
1.910 x 718 x 1.002 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.243 mm
Độ cao yên
780 mm
Khoảng sáng gầm xe
136 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
104 kg
105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc)
Dài x Rộng x Cao
1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.258 mm
Độ cao yên
756 mm
Khoảng sáng gầm xe
133 mm
Đặt hàng
NEW
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
102kg
Dài x Rộng x Cao
1.919mm x 709mm x 1.080mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.227mm
Độ cao yên
760mm
Khoảng sáng gầm xe
135mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
98kg
Dài x Rộng x Cao
1.920 x 702 x 1.075 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.217 mm
Độ cao yên
769 mm
Khoảng sáng gầm xe
141 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
97kg
Dài x Rộng x Cao
1.914mm x 688mm x 1.075mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.224mm
Độ cao yên
769 mm
Khoảng sáng gầm xe
138 mm
Đặt hàng

CBR150R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
139kg
Dài x Rộng x Cao
1.983 x 700 x 1.090 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.312 mm
Độ cao yên
788 mm
Khoảng sáng gầm xe
151 mm
Đặt hàng

CB300R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
145kg
Dài x Rộng x Cao
2.020 x 805 x 1.050 (mm)
Khoảng cách trục bánh xe
1.355 mm
Độ cao yên
800mm
Khoảng sáng gầm xe
150mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
Dài x Rộng x Cao
Khoảng cách trục bánh xe
Độ cao yên
Khoảng sáng gầm xe
Đặt hàng
hot

CB150R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
125 kg
Dài x Rộng x Cao
1.973 x 822 x 1.053(mm)
Khoảng cách trục bánh xe
1.296mm
Độ cao yên
795mm
Khoảng sáng gầm xe
139mm
Đặt hàng

MONKEY

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
101,3 kg
Dài x Rộng x Cao
1.710 x 755 x 1.030 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.151 mm
Độ cao yên
776 mm
Khoảng sáng gầm xe
162 mm
Đặt hàng
NEW
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
104 kg
Khoảng cách trục bánh xe
1.199mm
Dung tích bình xăng
5,7 lít
Tỷ số nén
9,3:1
Công suất tối đa
6,9 kW/7.000 vòng/phút
Đặt hàng
HOT

WINNER X

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
123kg (phiên bản CBS)
124kg (phiên bản ABS)
Dài x Rộng x Cao
2.019 x 727 x 1.088 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.278 mm
Độ cao yên
795 mm
Khoảng sáng gầm xe
150 mm
Đặt hàng

CBR150R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
139kg
Dài x Rộng x Cao
1.983 x 700 x 1.090 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.312 mm
Độ cao yên
788 mm
Khoảng sáng gầm xe
151 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
96 kg
Dài x Rộng x Cao
1.863 mm x 686 mm x 1.088 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.256 mm
Độ cao yên
750 mm
Khoảng sáng gầm xe
117 mm
Đặt hàng
NEW
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
116 kg
Dài x Rộng x Cao
1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)
Khoảng cách trục bánh xe
1.304 (mm)
Độ cao yên
765 (mm)
Khoảng sáng gầm xe
130 (mm)
Đặt hàng
hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
113kg
Dài x Rộng x Cao
1.870mm x 686mm x 1.112mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.286 mm
Độ cao yên
775mm
Khoảng sáng gầm xe
125 mm
Đặt hàng
hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
111kg
Dài x Rộng x Cao
1.870mm x 687mm x 1.091mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.286 mm
Độ cao yên
774mm
Khoảng sáng gầm xe
125 mm
Đặt hàng

SH 350cc

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
169 kg
Dài x Rộng x Cao
2.130 mm x 730 mm x 1.195 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.440 mm
Độ cao yên
805 mm
Khoảng sáng gầm xe
130 mm
Đặt hàng

CB300R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
145kg
Dài x Rộng x Cao
2.020 x 805 x 1.050 (mm)
Khoảng cách trục bánh xe
1.355 mm
Độ cao yên
800mm
Khoảng sáng gầm xe
150mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
Dài x Rộng x Cao
Khoảng cách trục bánh xe
Độ cao yên
Khoảng sáng gầm xe
Đặt hàng

SH 150cc

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
SH150cc CBS: 133kg
SH150cc ABS: 134kg
Dài x Rộng x Cao
2.090mm x 739mm x 1.129mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.353 mm
Độ cao yên
799 mm
Khoảng sáng gầm xe
146 mm
Đặt hàng
hot

CB150R

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
125 kg
Dài x Rộng x Cao
1.973 x 822 x 1.053(mm)
Khoảng cách trục bánh xe
1.296mm
Độ cao yên
795mm
Khoảng sáng gầm xe
139mm
Đặt hàng

SH 125cc

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
SH125cc CBS: 133kg
SH125cc ABS: 134kg
Dài x Rộng x Cao
2.090mm x 739mm x 1.129mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.353 mm
Độ cao yên
799 mm
Khoảng sáng gầm xe
146 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
134 kg
Dài x Rộng x Cao
1.923 x 745 x 1.107 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.313 mm
Độ cao yên
764 mm
Khoảng sáng gầm xe
137 mm
Đặt hàng
hot
Khuyến mãi hấp dẫn
Trọng lượng
109kg
Dài x Rộng x Cao
1.910 x 718 x 1.002 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.243 mm
Độ cao yên
780 mm
Khoảng sáng gầm xe
136 mm
Đặt hàng

MONKEY

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
101,3 kg
Dài x Rộng x Cao
1.710 x 755 x 1.030 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.151 mm
Độ cao yên
776 mm
Khoảng sáng gầm xe
162 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
130 kg
Dài x Rộng x Cao
1.923 x 745 x 1.107 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.313 mm
Độ cao yên
764 mm
Khoảng sáng gầm xe
137 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
130 kg
Dài x Rộng x Cao
1.923 x 745 x 1.107 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.313 mm
Độ cao yên
764 mm
Khoảng sáng gầm xe
137 mm
Đặt hàng
NEW
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
104 kg
Khoảng cách trục bánh xe
1.199mm
Dung tích bình xăng
5,7 lít
Tỷ số nén
9,3:1
Công suất tối đa
6,9 kW/7.000 vòng/phút
Đặt hàng
HOT

WINNER X

Giá bán: Liên hệ

Xem chi tiết Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
123kg (phiên bản CBS)
124kg (phiên bản ABS)
Dài x Rộng x Cao
2.019 x 727 x 1.088 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.278 mm
Độ cao yên
795 mm
Khoảng sáng gầm xe
150 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1.842mm x 680mm x 1.130mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.273 mm
Độ cao yên
760 mm
Khoảng sáng gầm xe
120 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
104 kg
105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc)
Dài x Rộng x Cao
1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.258 mm
Độ cao yên
756 mm
Khoảng sáng gầm xe
133 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
96 kg
Dài x Rộng x Cao
1.863 mm x 686 mm x 1.088 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.256 mm
Độ cao yên
750 mm
Khoảng sáng gầm xe
117 mm
Đặt hàng
NEW
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
102kg
Dài x Rộng x Cao
1.919mm x 709mm x 1.080mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.227mm
Độ cao yên
760mm
Khoảng sáng gầm xe
135mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
98kg
Dài x Rộng x Cao
1.920 x 702 x 1.075 mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.217 mm
Độ cao yên
769 mm
Khoảng sáng gầm xe
141 mm
Đặt hàng
Khuyến mãi hấp dẫn
Khối lượng bản thân
97kg
Dài x Rộng x Cao
1.914mm x 688mm x 1.075mm
Khoảng cách trục bánh xe
1.224mm
Độ cao yên
769 mm
Khoảng sáng gầm xe
138 mm
Đặt hàng

Tin tức & Sự kiện

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1800.6610

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

0938.711.661

Thiết kế website bời Mona Media