XE TAY GA

 • hot
  Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  113 kg
  Dài x Rộng x Cao
  1.887 x 687 x 1.092 mm
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.286 mm
  Độ cao yên
  775 mm
  Khoảng sáng gầm xe
  141 mm
  Đặt hàng
 • hot
  Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  114 kg
  Dài x Rộng x Cao
  1.890 x 686 x 1.116 mm
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.286 mm
  Độ cao yên
  775mm
  Khoảng sáng gầm xe
  142 mm
  Đặt hàng
 • Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  113 kg
  Dài x Rộng x Cao
  1.844 mm x 680 mm x 1.130 mm
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.273 mm
  Độ cao yên
  760 mm
  Khoảng sáng gầm xe
  120 mm
  Đặt hàng
 • SH 125cc

  Giá bán: Liên hệ

  Xem chi tiết Đặt hàng
  Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  SH125cc CBS: 133kg
  SH125cc ABS: 134kg
  Dài x Rộng x Cao
  2.090mm x 739mm x 1.129mm
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.353 mm
  Độ cao yên
  799 mm
  Khoảng sáng gầm xe
  146 mm
  Đặt hàng
 • SH 150cc

  Giá bán: Liên hệ

  Xem chi tiết Đặt hàng
  Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  SH150cc CBS: 133kg
  SH150cc ABS: 134kg
  Dài x Rộng x Cao
  2.090mm x 739mm x 1.129mm
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.353 mm
  Độ cao yên
  799 mm
  Khoảng sáng gầm xe
  146 mm
  Đặt hàng
 • SH 350cc

  Giá bán: Liên hệ

  Xem chi tiết Đặt hàng
  Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  172 kg
  Dài x Rộng x Cao
  2.160 mm x 743 mm x 1.162 mm
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.450 mm
  Độ cao yên
  805 mm
  Khoảng sáng gầm xe
  132 mm
  Đặt hàng
 • Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  116 kg
  Dài x Rộng x Cao
  1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.304 (mm)
  Độ cao yên
  765 (mm)
  Khoảng sáng gầm xe
  130 (mm)
  Đặt hàng
 • Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  96 kg
  Dài x Rộng x Cao
  1.863 mm x 686 mm x 1.088 mm
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.256 mm
  Độ cao yên
  750 mm
  Khoảng sáng gầm xe
  117 mm
  Đặt hàng
 • Khuyến mãi hấp dẫn
  Khối lượng bản thân
  96 kg
  Dài x Rộng x Cao
  1.863 mm x 686 mm x 1.088 mm
  Khoảng cách trục bánh xe
  1.256 mm
  Độ cao yên
  750 mm
  Khoảng sáng gầm xe
  117 mm
  Đặt hàng

Thiết kế website bời Mona Media